Classic Line – fjäderansatta bromsar

Classic Line – Fjäderansatt broms, klassisk robust design med variabel anslutning.

Classic Line inkluderar DC-fjädertrycks en- och flerskivsbroms som tack vare sin robusta design och den variabla anslutningstekniken uppfyller kraven för krävande applikationer. Elektromagnetiskt manövrerade fjäderansatta bromsar bygger upp bromsmomentet när strömmen stängs av och den elektromagnetiska kraften neutraliseras därför.

Funktionsprincip

Den fjäderansatta skivbromsen är utformad för att fungera torrt. Kraften som genereras av ett elektromagnetiskt fält används för att övervinna bromseffekten som alstras av fjäderkraften. Den fjäderansatta flerskivsbromsen kopplas in i strömlöst tillstånd och släpper när DC-spänning påläggs. Bromsar utrustade med en inbyggd likriktare (halvvågs- ​​eller brygglikriktare) kan kopplas direkt till en växelströmskälla. Formpassningen mellan friktionsskivan och navet och navets anslutning till maskinaxeln (t.ex. motoraxeln) säkerställer att vridmomentet som genereras av den fjäderansatta lamellbromsen (bromsmomentet) överförs tillförlitligt till maskinen (motor). Bromsen kan även utrustas med en valfri handfrigöring så att bromsen kan lossas manuellt.

    Gör en offertförfrågan

    Fyll i fälten nedan så kontaktar vi dig.

    Offertförfrågan
    • Produktinformation
    • Dokumentation