Linjära givare IWE250

Induktiv linjär givare IWE250 Förskjutningsomvandlarna fungerar enligt principen om differentiell choke (induktiva halvbroar). De består av två spolar som är inkapslade i en Mu-metallcylinder på ett förseglat och vibrationssäkert sätt. En Mu-metallkolv orsakar en motsatt induktionsförändring i de två spolarna när de förskjuts av den ihåliga spolkroppen. Förskjutningsomvandlarna är utformade för en oscillatorfrekvens på 10 kHz. Strömförsörjning och signalkonditionering tillhandahålls av externa modulmoduler.

  • Produktinfo
  • Dokumentation