Linjära givare MPC

Magnetostriktiv förskjutningsomvandlare MPC Förskjutningsomvandlarna arbetar enligt principen för mätning av körning mellan två punkter i en magnetostriktiv vågledare. En punkt bestäms av en rörlig positionsmagnet, vars avstånd från nollpunkten motsvarar det avsnitt som ska mätas. Drifttiden för en utsänd impuls står i direkt proportion till detta avsnitt. Konvertering till en analog mätsignal sker i nedströmselektroniken. Vågledaren är inrymd i ett tryckbeständigt rostfritt stålrör eller en extruderad profil. På baksidan av detta är ett gjutet aluminiumhus som innehåller elektroniken i SMD-teknik. Elektrisk anslutning implementeras via ett cirkulärt kontaktdon. I stavversionen är positionsmagneten placerad i en ring som styrs över staven utan kontakt. I profilversionen är den placerad antingen i ett skjutreglage, som är kopplat till maskinens rörliga del via en kulkoppling, eller så rör den sig som en lyftbar positionsmagnet, utan slitage, över profilen.

    Gör en offertförfrågan

    Fyll i fälten nedan så kontaktar vi dig.

    Offertförfrågan
    • Produktinfo
    • Dokumentation