Roterande givare HBN/S3 SIL2-singelturn

Roterande kodare HBN / S3 SIL2 En korrekt mekanisk anslutning mellan kunden och
sensoraxeln säkerställer att sensorn exakt upptäcker
kundaxelns rotationer. En säker position tillhandahålls
genom sannolikhetskontrollen av två sensorsystem.
Upptäckta fel utvärderas. CAN-gränssnittet matar ut
det validerade positionsvärdet och hastighetssignalen via CANopen Safety-protokollet i ett SRDO (Safety Relevant Data Object) med 2×2-meddelanden (normalt och inverterat). Den roterande kodaren uppfyller villkoren för säkerhetsnivå SIL2 enligt IEC 61508 och prestandanivå ””d”” enligt EN13849. Förutsättningen för säkerhetsrelevant verksamhet är en felsäker mästare.

  • Produktinfo
  • Dokumentation