Roterande givare TRN42/C3-multiturn

”Rotary encoder TRN42/C3 En mekanisk koppling med positiv låsning mellan
kundens axel och sensoraxeln säkerställer att magneten i sensoraxeln exakt återspeglar rotationen på kundens axel. Med TBN-modellen registreras en rotation (dvs. max. 16 384 steg). Med den efterföljande absoluta överföringen når TRN-axelkodaren ett mätområde på upp till 4096 rotationer. Läges- och hastighetsvärdena (PDO – Process Data Object) matas ut via CANopen-protokollet.

  • Produktinfo
  • Dokumentation