HRD ATEX – Högtrycksfläktar

Elektror ATEX-HRD-FU-serien är radiella högtrycksfläktar i explosionsskyddad version i enlighet med 94/9 EC direktiv.

  • Produktinfo
  • Dokumentation