S-HP – Stainless Steel Högtrycksfläktar

Elektror S-HP högtrycksfläktar är radiella fläktar med dubbelväggs impellers av rostfritt stål. De drivs direkt av asynkrona motorer från företagets eget märke, särskilt anpassade till fläktkraven.
De snyggt formade, strömlinjeformade husen i rostfritt stål samt de dynamiskt balanserade pumphjulen säkerställer vibrationsfri drift vid låga ljudnivåer.

  • Produktinfo
  • Dokumentation