S-MP – Stainless Steel Medeltrycksfläktar

Elektror S-MP medeltrycksfläktar är radiella fläktar med dubbelväggs impellers av rostfritt stål. De drivs direkt av asynkrona motorer från företagets eget märke, särskilt anpassade till fläktkraven. De snyggt formade, strömlinjeformade husen i rostfritt stål samt de dynamiskt balanserade pumphjulen säkerställer vibrationsfri drift vid låga ljudnivåer.

  • Produktinfo
  • Dokumentation