C310 – serien

En kompakt dubbelriktad DC-kontaktor från tyska kvalitetstillverkaren Schaltbau. För applikationer inom elektriska fordon, BMS – batterisystem, elkraft, energilagring och industri.

 • Produktinfo
 • Dokumentation
 • Frågor & svar

Dokumentation

Frågor & svar

 • Vad betyder bi- och monostabil?

  Styrd i ett eller båda lägen, för tillslag eller brytning. Till exempel styr en monostabil tillslaget med spole medan brytningen styrs med en fjäder om spolspänningen bryts. En bistabil styr både tillslag och brytning med spolen. En bistabil kontaktor använde ringen energi för att hålla kontaktorn i respektive läge.

 • Vad kan göra att en kontaktor svetsar ihop?

  Höga kortslutningsströmmar samt ett ej reglerat tillslag med last. För höga kortslutningsströmmar kan göra att kontaktbryggan lyfter pga. magnetfältet som bildas, detta kan leda till att kontaktorn svetsar ihop med övriga delar.

 • Vad är en kontaktor?

  En kontaktor definieras enligt IEV ref 441-14-33 som en mekanisk omkopplingsanordning med endast ett viloläge, manövrerat på annat sätt än för hand, som klarar tillslag, att leda och bryta strömmar under normala kretsförhållanden inklusive driftöverbelastning.

  I dagligt tal avses oftast en elektromekanisk kontaktor där manövrering av till- och frånslag sker med hjälp av en elektriskt driven spole. Förenklat kan man säga att kontaktorn i grunden är en omkopplare för elektrisk kraft på samma sätt som ett relä är en omkopplare för elektrisk signal eller mindre laster.

   

 • Vad betyder ”fail to safe”?

  När en elektromekanisk komponent såsom en kontaktor, utsätts för en situation som gör att den fallerar så gör den det på ett säkert sätt. En kontaktor som har ljusbågssläckning i luft kommer att kunna bryta strömmen utan att skada övriga komponenter. I gasfyllda och kontaktorer med slutna ljusbågskammar riskerar stora skillnader i tryck att uppstå pga. uppvärmning, detta kan leda till explosioner med okontrollerade följder, tex. kan strömledare riskera skada kringliggande komponenter.

Se fler frågor & svar