Kontaktor DC – C310

En kompakt dubbelriktad DC-kontaktor från tyska kvalitetstillverkaren Schaltbau. Den finns i utförande för 150A, 300A och 500A. Den kan med fördel användas i applikationer inom elektriska fordon, BMS – batterisystem, elkraft, energilagring och industri. Med en öppen ljusbågskammare som bygger på permanentmagneter kan denna kontaktor hantera ljusbågen som bildas på ett säkert sätt.

  Gör en offertförfrågan

  Fyll i fälten nedan så kontaktar vi dig.

  Offertförfrågan
  • Produktinformation
  • Dokumentation
  • Frågor och svar

  Dokumentation

  Frågor och svar

  • Vad är en kontaktor?

   En kontaktor definieras enligt IEV ref 441-14-33 som en mekanisk omkopplingsanordning med endast ett viloläge, manövrerat på annat sätt än för hand, som klarar tillslag, att leda och bryta strömmar under normala kretsförhållanden inklusive driftöverbelastning.

   I dagligt tal avses oftast en elektromekanisk kontaktor där manövrering av till- och frånslag sker med hjälp av en elektriskt driven spole. Förenklat kan man säga att kontaktorn i grunden är en omkopplare för elektrisk kraft på samma sätt som ett relä är en omkopplare för elektrisk signal eller mindre laster.

   I och med elektrifieringen och högre spänning i systemen så krävs kontaktorer som klarar att släcka den ljusbåge som uppstår för att på ett säkert sätt kunna bryta strömmen, även under last i en nödsituation. Det är därför viktigt att ha rätt kontaktor för ändamålet. Faktorer att överväga vid val av kontaktor är ström, spänning, strömriktning, induktansen, kortslutningsström m.m. Detta för att säkerställa att strömmen faktiskt bryts och att inte leder till fler katastrofala förlopp så som brand eller liknande, läs mer om risker här. Kontakta gärna oss för hjälp att välja kontaktor till ditt system.

   Se vårt utbud av kontaktorer samt kontaktpersoner här

    

  • Varför kontaktor från Schaltbau?

   En kontaktor är en vital säkerhetskomponent i alla elsystem, Schaltbau står för ny patentterad teknik. Överlägset längst livscykel, vilket ger ett lågt pris. Den patentterade tekniken som bygger på öppen ljusbågskamare blir volymässigt större. För att uppnå högsta säkerhet krävs lång livslängd, teknisk inovation med dokumenterad godkännande.

    

    

  • Vad betyder ”fail to safe”?

   När en elektromekanisk komponent såsom en kontaktor, utsätts för en situation som gör att den fallerar så gör den det på ett säkert sätt. En kontaktor som har ljusbågssläckning i luft kommer att kunna bryta strömmen utan att skada övriga komponenter. I gasfyllda och kontaktorer med slutna ljusbågskammar riskerar stora skillnader i tryck att uppstå pga. uppvärmning, detta kan leda till explosioner med okontrollerade följder, tex. kan strömledare riskera skada kringliggande komponenter.

  • Vad kan göra att en kontaktor svetsar ihop?

   Höga kortslutningsströmmar samt ett ej reglerat tillslag med last. För höga kortslutningsströmmar kan göra att kontaktbryggan lyfter pga. magnetfältet som bildas, detta kan leda till att kontaktorn svetsar ihop med övriga delar.

  • Vad betyder bi- och monostabil kontaktor?

   Kontaktorn kan antingen vara styrd mot ett läge eller båda lägena, för tillslag eller brytning. Till exempel styr en monostabil tillslaget med spole, medan brytningen styrs med en fjäder om spolspänningen bryts. En bistabil styr både tillslag och brytning med spolen. En bistabil kontaktor använder ingen energi för att hålla kontaktorn i respektive läge.

   Läs mer om våra kontaktorer här.

  • Vad händer om man överbelastar en kontaktor på kort sikt, kortslutningslast?

   För varje kontaktor finns det en kortslutningsström och en tid som den ska klara av. Om detta är högre och längre än specifikationen så finns det en risk att kontaktorn svetsar ihop. Det som sker är att magnetfältet i kontaktbryggan tvingar isär kontaktbryggan och små ljusbågar kan bildas med efterföljande risk att kontaktorn svetsar fast kontaktbryggan. Alternativt kan värmen i kontaktpunkterna bli så hög att dom smälter ihop.

  • Varför används kontaktorer?

   Historiskt har kontaktorer använts för att direkt slå till och från elektriska laster, till exempel elmotorer och även idag används dom på detta vis i många applikationer. I moderna system sker dock ofta start och stop på elektronisk väg och kontaktorns syfte blir framför allt att möjliggöra galvanisk separation och att agera brytare vid händelse av avvikelse eller fel i systemet.

  Se fler frågor och svar