Kontaktor – C300

Schaltbaus nya superkompakta dubbelriktade DC-kontaktorer i C300-serien växlar hög effekt på ett mycket litet utrymme. Med en tillslagskapacitet på upp till 2 500 ampere är denna extremt kompakta serien lämplig för applikationer med höga inkopplingsströmmar eller höga kapacitanser. Alla versioner kan bära upp till 500 ampere kontinuerligt. I händelse av en kortslutning kan till och med 5000 ampere flöda i 20 millisekunder utan att kontakterna svetsar.

  Gör en offertförfrågan

  Fyll i fälten nedan så kontaktar vi dig.

  Offertförfrågan
  • Produktinfo
  • Dokumentation
  • Frågor & svar

  Dokumentation

  Frågor & svar

  • Vad är en kontaktor?

   En kontaktor definieras enligt IEV ref 441-14-33 som en mekanisk omkopplingsanordning med endast ett viloläge, manövrerat på annat sätt än för hand, som klarar tillslag, att leda och bryta strömmar under normala kretsförhållanden inklusive driftöverbelastning.

   I dagligt tal avses oftast en elektromekanisk kontaktor där manövrering av till- och frånslag sker med hjälp av en elektriskt driven spole. Förenklat kan man säga att kontaktorn i grunden är en omkopplare för elektrisk kraft på samma sätt som ett relä är en omkopplare för elektrisk signal eller mindre laster.

   I och med elektrifieringen och högre spänning i systemen så krävs kontaktorer som klarar att släcka den ljusbåge som uppstår för att på ett säkert sätt kunna bryta strömmen, även under last i en nödsituation. Det är därför viktigt att ha rätt kontaktor för ändamålet. Faktorer att överväga vid val av kontaktor är ström, spänning, strömriktning, induktansen, kortslutningsström m.m. Detta för att säkerställa att strömmen faktiskt bryts och att inte leder till fler katastrofala förlopp så som brand eller liknande, läs mer om risker här. Kontakta gärna oss för hjälp att välja kontaktor till ditt system.

   Se vårt utbud av kontaktorer samt kontaktpersoner här

    

  • Vad händer om man överbelastar en kontaktor på kort sikt, kortslutningslast?

   För varje kontaktor finns det en kortslutningsström och en tid som den ska klara av. Om detta är högre och längre än specifikationen så finns det en risk att kontaktorn svetsar ihop. Det som sker är att magnetfältet i kontaktbryggan tvingar isär kontaktbryggan och små ljusbågar kan bildas med efterföljande risk att kontaktorn svetsar fast kontaktbryggan. Alternativt kan värmen i kontaktpunkterna bli så hög att dom smälter ihop.

  • Varför används kontaktorer?

   Historiskt har kontaktorer använts för att direkt slå till och från elektriska laster, till exempel elmotorer och även idag används dom på detta vis i många applikationer. I moderna system sker dock ofta start och stop på elektronisk väg och kontaktorns syfte blir framför allt att möjliggöra galvanisk separation och att agera brytare vid händelse av avvikelse eller fel i systemet.

  • Hur styr man en kontaktor?

   I varje kontaktor finns en spole som manövrerar tillslag och brytning, spänningen för att styra spolen kan variera beroende på applikation normalt inom industri är 24VDC. Kontaktorn kan även innehålla ett PCB som styr tillslag och brytning. Vissa kontaktorer har fler än en spole för att minska strömförbrukningen. Oftast en kraftigare för att sluta kontakten och en som drar mindre ström för att hålla kontakten sluten. Detta har i moderna Schaltbau kontaktorer ofta ersatts av endast en spole styrd med PWM signal för att uppnå lägre strömförbrukning och lättare kontaktor.

  • Vad kan göra att en kontaktor svetsar ihop?

   Höga kortslutningsströmmar samt ett ej reglerat tillslag med last. För höga kortslutningsströmmar kan göra att kontaktbryggan lyfter pga. magnetfältet som bildas, detta kan leda till att kontaktorn svetsar ihop med övriga delar.

  • Vad är galvanisk isolation?

   När man bryter både + & och – vid avvikelser i systemet.

  • Hur mycket ström klarar en kontaktor?

   Denna fråga måste delas upp i flera parametrar. Hur hög ström som kan gå genom kontaktorn kontinuerligt bestäms av värmavledningsförmågan och max kontinuerlig ström benämns ofta Ith eller termisk ström. Ofta kan en högre ström köras under kortare tid.

   Vid frånslag eller brytning under last skapas alltid en ljusbåge. Energin i ljusbågen bestäms av ström och spänning samt vilken typ av last som bryts. Ljusbågen är joniserad gas, s.k. plasma. Energin i ljusbågen är mycket hög och kraftfullt destruktiv för t.ex. kontakterna. Beroende på design kan kontaktorn hanteras ljusbågen på olika sätt. Syftet är alltid att kyla bort energin i ljusbågen för att skapa en säker situation och förminskat slitage. Kapaciteten vid brytning beror anges alltid i ampere vid en specifik spänning samt tidskonstant för lasten.

   Vid tillslag under last kan mindre ljusbågar bildas men dessa försvinner så snart kontakten sluts. Kapaciteten vid tillslag är ofta mycket större än för brytning och anges i ampere vid en specifik spänning samt tidskonstant för lasten.

  • Vad betyder ”fail to safe”?

   När en elektromekanisk komponent såsom en kontaktor, utsätts för en situation som gör att den fallerar så gör den det på ett säkert sätt. En kontaktor som har ljusbågssläckning i luft kommer att kunna bryta strömmen utan att skada övriga komponenter. I gasfyllda och kontaktorer med slutna ljusbågskammar riskerar stora skillnader i tryck att uppstå pga. uppvärmning, detta kan leda till explosioner med okontrollerade följder, tex. kan strömledare riskera skada kringliggande komponenter.

  • Kan jag använda min vanliga kontaktor som bryter i vacuum för likströmsapplikationer?

   Vakuum-kontaktorer använder inkapslade kontakter med vakuum istället för luft som medium för att eliminera ljusbågen. Vakuum-kontaktorer är endast tillämpliga för användning i växelströmsapplikationer. AC-ljusbågen som genereras vid öppningen av kontakterna kommer själv att släckas vid nollövergången av den aktuella vågformen, varvid vakuumet förhindrar en återantändning av ljusbågen över de öppna kontakterna.

  • Vad betyder bi- och monostabil kontaktor?

   Kontaktorn kan antingen vara styrd mot ett läge eller båda lägena, för tillslag eller brytning. Till exempel styr en monostabil tillslaget med spole, medan brytningen styrs med en fjäder om spolspänningen bryts. En bistabil styr både tillslag och brytning med spolen. En bistabil kontaktor använder ingen energi för att hålla kontaktorn i respektive läge.

   Läs mer om våra kontaktorer här.

  • Vad betyder NO och NC?

   NO = Normally Open, NC = Normally Closed. Detta beskriver läget för en kontaktor när spänningen i systemet är av. Normally open (NO) används oftast i elsystem där man av säkerhetsskäl vill vara säker på att strömmen bryts i systemet vid eventuellt spänningsbortfall. Normally Closed (NC) används ofta då man istället vill vara säker på att en krets sluts vid spänningsbortfall som t.ex. för att tömma systemet på energi mot jord.

   Läs mer om våra kontaktorer här.

  • Vad är en Economizer?

   En Economizer är en elektronisk krets som reglerar (PWM) tillslags effekt och håll-effekt i spolen. En economizer reglerar även tillslaget för att minska kontaktstuds. Minskad kontaktstuds ger en längre livslängd, speciellt vid tillslag med last.

  • Varför kontaktor från Schaltbau?

   En kontaktor är en vital säkerhetskomponent i alla elsystem, Schaltbau står för ny patentterad teknik. Överlägset längst livscykel, vilket ger ett lågt pris. Den patentterade tekniken som bygger på öppen ljusbågskamare blir volymässigt större. För att uppnå högsta säkerhet krävs lång livslängd, teknisk inovation med dokumenterad godkännande.

    

    

  Se fler frågor & svar