Kontaktor – CPP

En extremt pålitlig och superkompakt DC-kontaktor.
Kontaktorerna i CPP-serien är de minsta Schaltbau-kopplingsenheterna i effektklassen upp till 200 Ampere och lämpliga för nominella spänningar upp till 1 500 Volt.
De enpoliga kontaktorerna finns som NO- eller NC-kontaktorer.
CPP-kontaktorn används som precharge-kontaktor till de större kontaktorerna i Schaltbaus katalog, CP- och CT-serien.
Användningsområdet är bland annat på järnvägsfordon, men också i omvandlare och växelriktare inom förnybar energi eller, mer allmänt, i industriella miljöer och likströmslabb.

  Gör en offertförfrågan

  Fyll i fälten nedan så kontaktar vi dig.

  Offertförfrågan
  • Produktinformation
  • Dokumentation
  • Frågor och svar

  Frågor och svar

  • Vad betyder NO och NC?

   NO = Normally Open, NC = Normally Closed. Detta beskriver läget för en kontaktor när spänningen i systemet är av. Normally open (NO) används oftast i elsystem där man av säkerhetsskäl vill vara säker på att kontaktorn öppnar när strömmen bryts i systemet vid eventuellt spänningsbortfall. Normally Closed (NC) används ofta då man istället vill vara säker på att kontaktorn sluter en krets sluts vid spänningsbortfall som t.ex. för att tömma systemet på energi mot jord.

   Läs mer om våra likströmskontaktorer för både hög- och lågspänning här.

  • Vad är en kontaktor?

   En kontaktor definieras enligt IEV ref 441-14-33 som en mekanisk omkopplingsanordning med endast ett viloläge, manövrerat på annat sätt än för hand, som klarar tillslag, att leda och bryta strömmar under normala kretsförhållanden inklusive driftöverbelastning.

   I dagligt tal avses oftast en elektromekanisk kontaktor där manövrering av till- och frånslag sker med hjälp av en elektriskt driven spole. Förenklat kan man säga att kontaktorn i grunden är en omkopplare för elektrisk kraft på samma sätt som ett relä är en omkopplare för elektrisk signal eller mindre laster.

   I och med elektrifieringen och högre spänning i systemen så krävs kontaktorer som klarar att släcka den ljusbåge som uppstår för att på ett säkert sätt kunna bryta strömmen, även under last i en nödsituation. Det är därför viktigt att ha rätt kontaktor för ändamålet. Faktorer att överväga vid val av kontaktor är ström, spänning, strömriktning, induktansen, kortslutningsström m.m. Detta för att säkerställa att strömmen faktiskt bryts och att inte leder till fler katastrofala förlopp så som brand eller liknande, läs mer om risker här. Kontakta gärna oss för hjälp att välja kontaktor till ditt system.

   Se vårt utbud av kontaktorer samt kontaktpersoner här

    

  • Hur mycket ström klarar en kontaktor?

   Denna fråga måste delas upp i flera parametrar. Hur hög ström som kan gå genom kontaktorn kontinuerligt bestäms av värmavledningsförmågan och max kontinuerlig ström benämns ofta Ith eller termisk ström. Ofta kan en högre ström köras under kortare tid.

   Vid frånslag eller brytning under last skapas alltid en ljusbåge. Energin i ljusbågen bestäms av ström och spänning samt vilken typ av last som bryts. Ljusbågen är joniserad gas, s.k. plasma. Energin i ljusbågen är mycket hög och kraftfullt destruktiv för t.ex. kontakterna. Beroende på design kan kontaktorn hanteras ljusbågen på olika sätt. Syftet är alltid att kyla bort energin i ljusbågen för att skapa en säker situation och förminskat slitage. Kapaciteten vid brytning beror anges alltid i ampere vid en specifik spänning samt tidskonstant för lasten.

   Vid tillslag under last kan mindre ljusbågar bildas men dessa försvinner så snart kontakten sluts. Kapaciteten vid tillslag är ofta mycket större än för brytning och anges i ampere vid en specifik spänning samt tidskonstant för lasten.

  • Vad betyder ”fail to safe”?

   När en elektromekanisk komponent såsom en kontaktor, utsätts för en situation som gör att den fallerar så gör den det på ett säkert sätt. En kontaktor som har ljusbågssläckning i luft kommer att kunna bryta strömmen utan att skada övriga komponenter. I gasfyllda och kontaktorer med slutna ljusbågskammar riskerar stora skillnader i tryck att uppstå pga. uppvärmning, detta kan leda till explosioner med okontrollerade följder, tex. kan strömledare riskera skada kringliggande komponenter.

  • Varför kontaktor från Schaltbau?

   En kontaktor är en vital säkerhetskomponent i alla elsystem, Schaltbau står för ny patentterad teknik. Överlägset längst livscykel, vilket ger ett lågt pris. Den patentterade tekniken som bygger på öppen ljusbågskamare blir volymässigt större. För att uppnå högsta säkerhet krävs lång livslängd, teknisk inovation med dokumenterad godkännande.

    

    

  Se fler frågor och svar