LED Nödutgångsljus

Nödutgångsljus

Signalering av nödutgångar, kan dessutom utrustas med blinkers.
De blinkande ljusen vägleder vägen till nödutgången även under svåra siktförhållanden som rök.

  • Dokumentation

Produktansvarig