19 maj 2022

Skräddarsydda applikationer – skräddarsydda lösningar från ODU

En intervju med:
Thomas Neuburger – Application Manager och
Stefan Seibuchner – Designingenjör på ODU GmbH & Co. KG

För många kunder är standardkopplingslösningar inte ett alternativ. Och inte alla produkter ingår i standardsortimentet eller listas i kataloger. Specifika projektkrav kräver skräddarsydda lösningar. Ofta, i början av produktutvecklingsprocessen eller ett specifikt projekt, är respektive parametrar ännu inte helt definierade. Ett samarbete mellan kund och leverantör är därför nödvändigt för att säkerställa en hög grad av kundnöjdhet. ODU gör detta möjligt genom skräddarsydda lösningar och ett öppet utbyte av idéer.

Vad händer vid första mötet med kunden?
Thomas Neuburger:
Helst före den första konsultationen med kunden har vi redan fått deras grundläggande krav på kontakterna. Detta gör att vi kan skapa ett grovt koncept för det inledande mötet. Det är ofta bra att diskutera möjliga lösningar utifrån en befintlig koppling. Idéer genereras och koncept utvecklas genom tvärvetenskapligt samarbete, där Product Design Center och Application Center arbetar hand i hand.

Är det möjligt att skapa en skräddarsydd skräddarsydd lösning för alla kunder?
Stefan Seibuchner:
På grund av vårt vertikala utbud av tillverkning och erfarenhet försöker vi utveckla den bästa möjliga lösningen för varje kund. Kundens krav måste dock förenas med teknisk genomförbarhet. Detta ställer oss ofta inför utmaningar. Därför försöker vi arbeta direkt med våra kunders projektintressenter och tekniker. Vi diskuterar specifika möjligheter och önskemål med berörda och skapar genomförandemöjligheter för båda parter.

Vilka är förutsättningarna för denna process?
Thomas Neuburger:
Bortsett från teknisk genomförbarhet måste projektet vara tilltalande för båda sidor. Vi kommer inte att tillfredsställa våra kunder genom att lägga ner mycket arbete på en kraftigt anpassad lösning – kostnads-nyttoförhållandet måste naturligtvis bibehållas. Att producera en liten kvantitet till ett mycket högt pris är inte ändamålsenligt.

Vilka är de största utmaningarna med skräddarsydda lösningar?
Stefan Seibuchner:
Precis som vi verkar våra kunder på en mycket dynamisk marknad. Tekniska förändringar, nya krav, kortare produktlivscykler och ökad konkurrens är bara några nyckelegenskaper. Det är därför nödvändigt att utveckla lämpliga och tekniskt genomförbara lösningar på kortast möjliga tidsram. Dessutom måste den resulterande lösningen också vara attraktiv ur ekonomisk synvinkel. Uppgiften är att förena de olika målen – vilket inte alltid är lätt.

Vi nämnde teknisk genomförbarhet tidigare – vad måste beaktas här?
Stefan Seibuchner:
Speciellt med komplexa förfrågningar kan den tekniska genomförbarheten inte alltid bekräftas från början. I dessa fall försöker vi, utöver de teoretiska övervägandena, att validera kritiska delfunktioner i ett tidigt skede med hjälp av initiala funktionsprover. För detta ändamål kan vi snabbt och enkelt falla tillbaka på vår prototyping och till exempel 3D-printing. Detta gör att vi kan påpeka eventuella komplikationer och reagera därefter.

Du har ett applikationscenter som fungerar som gränssnitt. Varför är detta gränssnitt så viktigt?
Thomas Neuburger:
Applikationscentret är kontaktpunkten för teknisk kundsupport. Som ett första steg kontrollerar vi om vår speciella kopplingsportfölj redan innehåller en befintlig lösning eller om det finns ett rimligt affärscase för en skräddarsydd lösning. Väljer vi en skräddarsydd lösning definierar vi ett projekt där vår Application Manager sedan också fungerar som projektledare.

I vilken utsträckning är kundengagemang och att arbeta i partnerskap viktigt?
Thomas Neuburger:
De är oumbärliga; projekt bara lyckas eller misslyckas gemensamt. Varje enskild kugge i processen och varje person som är involverad i projektet är avgörande för dess gemensamma framgång. Alla är lika viktiga. Vi har alla ett gemensamt mål och det är detta vi jobbar mot. Förändringar eller problem kan uppstå på kundsidan och ju bättre samarbete desto lättare är det att hitta lösningar och göra anpassningar.

Vad gör att ODU sticker ut här?
Stefan Seibuchner:
Vårt höga vertikala tillverkningsområde är det som skiljer oss åt. Detta minskar antalet underleverantörer och därmed ledtiderna. Direktkontakt med kunden, speciellt när det gäller att hitta tekniska lösningar, gör att vi bättre kan förstå och konsolidera kraven. En bred portfölj av olika kopplingar, den tillhörande erfarenheten, och möjligheten att flexibelt välja mellan olika lösningar, det är vad ODU står för.

 

ODU Group: global representation med perfekta kopplingar
ODU Group är en av världens ledande leverantörer av anslutningssystem, med 2 500 anställda runt om i världen. Förutom företagets huvudkontor i Muehldorf a. Inn (Tyskland), ODU har också ett internationellt distributionsnätverk och produktionsanläggningar i Sibiu/Rumänien, Shanghai/Kina och Tijuana/Mexiko. ODU kombinerar alla relevanta expertområden och nyckelteknologier inklusive design och utveckling, maskinverktyg och speciell maskinkonstruktion, injektion, stansning, svarvning, ytteknologi, montering och kabelmontage. ODU Group säljer sina produkter globalt genom sina försäljningskontor i Kina, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Italien, Japan, Korea, Rumänien, Sverige, Storbritannien och USA, samt genom ett flertal internationella försäljningspartners. ODU-kontakter säkerställer en tillförlitlig överföring av kraft, signaler, data och media för en mängd krävande applikationer, inklusive medicinsk teknik, militär och säkerhet, fordonsindustri, industriell elektronik samt test och mätning.