28 april 2022

Flyhindringsbelysning – NYE regler træder i kraft den 2025-12-31

Den svenske transportstyrelses forordning TSFS 2020:88 skal være opfyldt senest den 31. december 2025.

Denne forordning trådte i kraft den 1. januar 2021, hvilket betyder, at objekter, flyvehindringer, der er opsat før denne forordning, TSFS 2020:88, trådte i kraft, og som er afmærket i henhold til ældre forskrifter eller særlige afgørelser fra Transportstyrelsen eller dens forgænger, indtil den 31. december 2025 kan afmærkes i henhold til ældre forskrifter eller afgørelser. Hvis en ældre mærkning ikke længere opfylder sin funktion og skal udskiftes, finder denne forordning anvendelse.

Hvad betyder det generelt for ejere af en luftforhindring?
Alle forhindringslys med LED-teknologi, der er installeret før 2017, har højst sandsynligt ingen IR (infrarød), så de skal udskiftes. Gælder for hindringslys med lav intensitet, medium intensitet og høj intensitet.

Hvem er ansvarlig for at sikre, at afmærkningen/forhindringslysene overholder de gældende regler?
Alle forhindringslys er en sikkerhedsforanstaltning og skal være sikret til drift. Operatøren eller ejeren af en luftforhindring er ansvarlig for at sikre, at de gældende regler overholdes.

Hvad skal opfyldes?
Alle aktive forhindringslys skal også udsende IR ~850 nm (infrarød).
Mellem- og højintensive forhindringslys skal overvåges i realtid.
Mellemkraftige forhindringslys skal blinke 20 – 60 bpm med
Lysstyrke 2000cd Dag, skumring, nat.
Mellem- og højintensive forhindringslys skal være synkroniseret med
blinkende lys fra objekter i nærheden.

Yderligere anbefalinger?
Hvor der er risiko for frostdannelse/isdannelse, anbefales det, at forhindringslysene har en automatisk afisningsfunktion i overensstemmelse med den gældende forordning TSFS 2020:88.

 

Vi , INKOM, Industrikomponenter AB, har siden 1967 været involveret i kvalitetssikring af leveranceprojekter til: Det svenske forsvar, FRA, kraft-/energiselskaber, telekom, Teracom, det svenske vejvæsen, byggefirmaer, elnetejere, installatører osv.

INKOM har kapacitet til at imødekomme alle eksisterende forhindringslysprojekter med teknisk support, rådgivning og tekniske løsninger i overensstemmelse med gældende regler fra den svenske transportstyrelse TSFS 2020:88.

Kontakt os på INKOM, info@inkom.se eller projektleder Hinderljus: Jonas Falconer jonas.falconer@inkom.se

Relaterede produkter og kontaktperson