Niklas Edström

+46 (0)8-509 316 21
+46 (0)70-266 81 21
niklas.edstrom@inkom.se

Jobbar mot industrisektorn med fokus på hinderljus, varningsljus/ljud, givare och industrifläktar.