Kan jag använda min vanliga kontaktor som bryter i vacuum för likströmsapplikationer?

Svar:

Vakuum-kontaktorer använder inkapslade kontakter med vakuum istället för luft som medium för att eliminera ljusbågen. Vakuum-kontaktorer är endast tillämpliga för användning i växelströmsapplikationer. AC-ljusbågen som genereras vid öppningen av kontakterna kommer själv att släckas vid nollövergången av den aktuella vågformen, varvid vakuumet förhindrar en återantändning av ljusbågen över de öppna kontakterna.

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har ytterligare funderingar!

Fler frågor & svar