Vad händer om man måste bryta med kortslutningslast?

Svar:

Det kommer bildas en ljusbåge med mycket energi. Bästa sätt a släcka den är att med permanentmagneter genom att dra ljusbågen till ljusbågskammaren där ljusbågen släcks. En kontaktor med ljusbågssläckning i luft kan hantera energin bättre jämfört med gasfyllda då de expanderande gaserna i ljusbågen kan ventileras ut.

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har ytterligare funderingar!

Fler frågor & svar