Vad kan göra att en kontaktor svetsar ihop?

Svar:

Höga kortslutningsströmmar samt ett ej reglerat tillslag med last. För höga kortslutningsströmmar kan göra att kontaktbryggan lyfter pga. magnetfältet som bildas, detta kan leda till att kontaktorn svetsar ihop med övriga delar.

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har ytterligare funderingar!

Fler frågor & svar